Scripture Union ČR Zapojte se Mana pro tento den
30 let PRACUJEME S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V ČR

Tábory & kluby v ČR i v zahraničí,
publikace pro všechny generace


Děti, mládež a rodiny

Pořádání táborů, klubů a soutěžních akcí v ČR i v zahraničí. Vzdělávací a volnočasová činnost na školách

Dobrovolníci

Školíme současné i budoucí pracovníky s dětmi a mládeží, vysíláme dobrovolníky v ČR i do zahraničí

Publikace

Edice, tisk a distribuce vzdělávacích materiálů. On-line příručky včetně audioverze a streamování podcastů

Aktivity

Tábory s angličtinou

Naše letní i jarní lyžařské tábory mají dlouholetou tradici. Tým vedoucích se skládá z řad bývalých účastníků tábora,  ale také z rodilých mluvčích, kteří umí z angličtiny udělat zábavu.

Kluby v ČR i v zahraničí

Kluby pro děti a mládež na různých místech ČR i v zahraničí. Přes patnáct let spolupořádáme prázdninový klubu v Anglickém městě Worthing

Sportovní a soutěžní akce

Pořádáme sportnovní a soutěžní akce nebo soutěže ve znalstech Bible. V roce 2010 jsme v Nučicích na Praze-západ založili první discgolfové hřiště s pevně instalovanými koši v ČR.

Činnost na školách

Vedle přednášek nabízíme základním i středním školám konverzaci angličtiny ve spolupráci s rodilými mluvčími. Pořádáme diskusní kluby na středních i vysokých školách.

Publikace

Expedice Bible

Kniha a webová stránka, kde najdeš sto výprav, které ti pomohou objevit celý biblický příběh.

Mana pro tento den

Ekumenická on-line příručka pro každodenní čtení Bible. Na jejím vydávání se podílejí autoři ze všech křesťanských církví

Učíme se spolu

Doprodej materiálu z let 1992-96. Čtvrtletní sešity, program, obrázky, hry, scénky, výtvarné práce, skládačky, kvízy, doplňovačky, křížovky 

POSLÁNÍ SU ČR

Jakožto pracovníci a dobrovolníci SU ČR

jsme součástí celosvětové organizace Scripture Union, vedeme děti, mládež, ale i dospělé k vytváření vzájemné úcty a k rozvoji jejich osobnosti v oblasti fyzické, duchovní a mravní. Odkazem na poselství Bible, ze kterého vyrůstá naše kultura, povzbuzujeme lidi všech věkových skupin, aby rostli do morální dospělosti a stali se užitečnými pro celou společnost.

Více o Scripture Union

Počátky Scripture Union

Scripture Union vznikla už v roce 1868 a jak už to tak bývá, její začátky byly nenápadné. Bylo to v létě o prázdninách na mořské pláži Llandudno v severním Walesu. Josia Spiers pozoroval děti, které tam byly se svými rodiči, jak si hrají a jak se snaží nějak zabavit.

Napadlo ho, že by je mohl upoutat něčím účelnějším. Sklonil se a začal psát do písku veliká písmena. Neobešlo se to bez pozornosti. Když dopsal větu „Bůh je láska“, byl už kolem něho hlouček malých zvědavců. Josia je vyzval, jestli by mu nepomohli ten nápis vyzdobit kamínky a mušličkami. Proč ne?

Když bylo dílo hotovo, vysvětloval jim, proč je ta věta důležitá a ilustroval své vyprávění biblickými příběhy. Mladý muž se stal ve svém okolí brzy populární. Využil toho a v neděli svolal na pláž shromáždění, kam přišlo přes 400 lidí. Od té chvíle se biblické programy na pláži konaly pravidelně a setkávaly se s velikým zájmem.

Josia však ve své iniciativě pokračoval se svými přáteli i po prázdninách a ohlas byl tak velký,že vznikla organizace, která se této činnosti začala věnovat programově. Její zakladatelé ji nazvali „Scripture Union“, protože chápali Písmo jako prostředek k jednotě. Brzy myšlenka jednoty nad Písmem překročila hranice Anglie a postupně si našla své stoupence v celém světě.

Jsme mezidenominační občanské sdružení

které je členem světové organizace Scripture Union a je zároveň ve volném svazku Biblického fóra s některými jinými organizacemi zabývajícími se Biblí. Hlavním cílem je seznamovat děti, mladé lidi i rodiny s Boží dobrou zprávou – s evangeliem – a povzbuzovat lidi všeho věku ke každodennímu setkávání s Bohem čtením Bible a modlitbami.

Scripture Union spolupracuje se všemi křesťanskými církvemi.

Členem se může stát kdokoli, bez rozdílu vyznání komu jsou její cíle blízké. Celá naše kultura vyrostla z biblických židokřesťanských základů, proto se snažíme, aby se toto povědomí v našem národě neztratilo. Ztráta kořenů vyvolává zmatek a etickou dekadenci.

Členové rady:

Přemysl Rzounek
Martin Hejl
Brian Sedgwick
Benjamín Mareček
Dorota Rzounková
Daniela Dlabolová

Cíle a zásady mezinárodní SU

Cílem Scripture Union je seznamovat děti, mladé lidi a rodiny s dobrou Boží zprávou, (s evangeliem) a povzbuzovat lidi všeho věku ke každodennímu setkávání s Bohem ,četbou Bible a modlitbou, aby došli k osobní víře v Pána Ježíše Krista a aby pak dále ve víře rostli, a stali jak platnými členy církve, tak i užitečnými služebníky světa v jeho potřebách.

Heslem Scripture Union

byl zvolen 105. verš 119. Žalmu: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku“. Kralický překlad zní: „Svíce nohám mým je slovo tvé a světlo stezce mé.“ Anglické znění tohoto verše hovoří o svítilně, lampě jako symbolice Božího slova a proto si organizace dala do svého znaku stylizovanou olejovou lampu, kterou vidíte je rovněž v záhlaví u názvu Scripture Union ČR.

Dokumenty ke stažení + GDPR:

Zpracování a ochrana osobních údajů
Cíle a vyznání mezinárodní SU
Zasady prace mezinárodní SU

Podrobný kontakt:

Kancelář - 222 515 663, office@su-czech.org
Ředitel - 910 116 397, pegrassi@su-czech.org
Fundraising - 910 117 671, fundraising@su-czech.org
Mana pro tento den- 228 227 529, mana@su-czech.org
Tábory v Pasekách – 214 214 641, camps@su-czech.org
Tábory ve Velkm Meziříčí – 214 214 817, englishcamp@su-czech.org
Prague-West Revival – 228 226 628, power@su-czech.org
Holiday Bible Club – 910 120 421, hbc@su-czech.org

Scripture Union ČR

Římská 43, 120 00 Praha 2, Česká republika

+420 222 515 663

office@su-czech.org

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Žalm 119,105